PRIVACY

PRIVACY VERKLARING Applepiepieces

Applepiepieces gevestigd en kantoorhoudende te Uithoorn (1421 LM) aan de Schootsveld 14, hierna te noemen “Applepiepieces” hecht veel waarde aan een verantwoorde omgang met persoonsgegevens van haar bezoekers. Applepiepieces verwerkt uw persoonsgegevens dan ook zorgvuldig en met inachtneming van de bepalingen die de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaromtrent stelt. In deze Privacy Verklaring informeert Applepiepieces u over de manier waarop Applepiepieces uw persoonsgegevens verwerkt en hoe u deze kunt wijzigen of daartegen in verzet kunt. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de diensten die door Applepiepieces worden aangeboden op Applepiepieces.com.

Artikel 1 Uitleg persoonsgegevens en specifieke doelen voor de verwerking daarvan

1.    Persoonlijk
Applepiepieces gebruikt gegevens om u een zo persoonlijk mogelijke winkelervaring te bieden. Applepiepieces past wat u op Applepiepieces.com ziet aan op uw interesses. Applepiepieces gebruikt daarvoor bijvoorbeeld gegevens van eerdere bestellingen, uw IP-adres en cookies. Over cookies kun u hier meer lezen.

2.    Doel
Applepiepieces verzamelt en verwerkt dus uw persoonsgegevens. Door middel van het bezoeken van Applepiepieces.com, gaat u akkoord met deze Privacy Verklaring en geeft u toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze Privacy Verklaring. Applepiepieces gebruikt uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens over uw bezoek aan onze website. Hieronder volgt een overzicht van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt door Applepiepieces.

3.    Bestelling
Voor uw bestelling heeft Applepiepieces uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen en uw op de hoogte houden over uw bestelling. Applepiepieces verstrekt deze gegevens ook aan anderen als dat nodig is voor een bestelling, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en ons distributiecentrum.
Als u op Applepiepieces.com bij een externe verkoper bestelt, geeft Applepiepieces uw gegevens aan deze verkoper. We eisen van onze externe verkopers dat ze net zo zorgvuldig met uw gegevens omgaan als Applepiepieces dat doet.

4.    Uw account
In uw account op Applepiepieces.com slaat Applepiepieces onder andere de volgende informatie op: uw naam, adres(sen), telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, gegevens over uw eerdere bestellingen & reviews die u hebt geplaatst.

5.    Klantenservice
U kunt bellen & e-mailen met onze klantenservice. Om u snel te kunnen helpen bij vragen, maken we gebruik van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en maken we aantekeningen die we bewaren. Applepiepieces registreert gegevens over het telefoongesprek en bewaart chats. voor analyses en verbetering van onze diensten. Soms maakt Applepiepieces gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Die kan daarvoor uw gegevens gebruiken.

6.    Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor onze verschillende nieuwsbrieven. Applepiepieces heeft algemene en persoonlijke nieuwsbrieven. De persoonlijke nieuwsbrieven stelt Applepiepieces samen op basis van uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 en met name eerdere bestellingen. Dat maakt de nieuwsbrief voor u interessanter. Indien u geen nieuwsbrieven van Applepiepieces meer wilt ontvangen, kunt u zich afmelden via https://www.applepiepieces.com/c-3512075/klantenservice/.

7.    Klantbeoordeling
Bij het schrijven van een klantbeoordeling, kunt u kiezen of uw persoonlijke gegevens zichtbaar zijn voor andere bezoekers en of Applepiepieces over uw klantbeoordeling contact met u op mag nemen. In voorkomend geval houdt Applepiepieces bij houden bij wie welke review schrijft en uw reviews staan ook in uw account.

8.    Prijsvragen
Als u meedoet aan een actie of prijsvraag, vraagt Applepiepieces om uw naam, adres en e-mailadres om de actie te kunnen uitvoeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op reclameacties te meten.

9.    Verbetering van diensten Applepiepieces
Applepiepieces kan uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 gebruiken om u te vragen mee te doen aan een vrijblijvend klant- of marktonderzoek. Als derden dat onderzoek voor Applepiepieces uitvoeren, geeft Applepiepieces uw e-mailadres aan die derde om dat onderzoek uit te voeren.

10.    Fraude, inbreuk of andere ontoelaatbare gedragingen klanten
Applepiepieces gebruikt uw gegevens om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Zonodig overhandigt Applepiepieces uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 aan de overheid.

Ook kan Applepiepieces uw gegevens als vermeld onder 1.3 en/of 1.4 verstrekken aan politie, justitie en andere opsporingsdiensten en andere derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of aan een rechterlijk vonnis, of ter voorkoming van, het opsporen of vervolgen van strafbare feiten of onrechtmatige gedragingen.

11.    Zakelijke klanten
Gegevens van zakelijke klanten, partners of (hun) contactpersonen worden op dezelfde wijze gebruikt en verwerkt als die van particuliere klanten. Zijn het gegevens van personen, dan behandelt Applepiepieces deze gegevens net zoals die van andere klanten van Applepiepieces.

12.    Social media
Op sommige plekken op Applepiepieces.com, kunt u met uw social media-account inloggen. Uw winkelgedrag kan dan zichtbaar worden op uw social media-account. Applepiepieces krijgt geen toegang tot uw social media-account.

Artikel 2 Doorgifte aan derden

1.    Applepiepieces geeft uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij:

a)    De doorgifte geschiedt aan een door Applepiepieces voor de in deze Privacy Verklaring opgesomde doeleinden ingeschakelde derden, met welke derden Applepiepieces een overeenkomst heeft gesloten waarin is bepaald hoe deze Samenwerkingspartner op een verantwoorde wijze omgaat met uw persoonsgegevens;

b)    Applepiepieces op grond van een wettelijke plicht gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Artikel 3 Beveiliging van gegevens

1.    Applepiepieces maakt - voor zover dat van haar verlangd mag worden - gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsprocedures, onder meer om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang krijgen tot uw gegevens en om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van de informatie die Applepiepieces ontvangt.

Artikel 4 Beschikbaarheid en wijziging van uw gegevens

1.    U kunt op elk moment inzage vragen in uw persoonsgegevens die we verwerken. Ook kunt u een verzoek doen om uw gegevens laten wijzigen of verwijderen. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@applepiepieces.com of gebruik maken van de de-autorisatie mogelijkheid in uw account. Als u ervoor kiest om uw persoonsgegevens te verwijderen, kunt u geen gebruik meer maken van de website, omdat de verwerking van uw persoonsgegevens essentieel is voor de werking van het website.

Artikel 5 Cookies

1.    Het is mogelijk dat Applepiepieces tijdens een lopende sessie gebruik maakt van first party session cookies. Deze cookies zijn in beginsel functioneel van aard. Om alle cookies te weigeren of om te worden geïnformeerd iedere keer dat uw computer een cookie ontvangt kunnen bij de “help”-functie op de werkbalk van de browser van uw computer de instellingen van uw computer worden gewijzigd. Sommige functies op Applepiepieces.com werken mogelijk niet meer indien uw computer geen cookies kan ontvangen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid Applepiepieces

1.    Applepiepieces heeft geen zeggenschap over het eventuele gebruik door derden van uw persoonsgegevens. Deze Privacy Verklaring heeft alleen betrekking op de persoonsgegevens die Applepiepieces verwerkt ten behoeve van Applepiepieces.com. Applepiepieces accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

Artikel 7 Bewaartermijn

1.    Applepiepieces bewaart persoonsgegevens gedurende een periode van 12 maanden na uw laatste bezoek aan Applepiepieces.com, tenzij Applepiepieces op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

Artikel 8 Wijziging Privacy Verklaring

  1. 1.    Applepiepieces behoudt zich het recht voor om deze Privacy Verklaring aan te passen. Elke aanpassing zal via Applepiepieces.com bekend gemaakt worden. Door na wijzigingen gebruik te maken van Applepiepieces.com gaat u akkoord met een eventueel gewijzigde Privacy Verklaring. Hou voor alle wijzigingen regelmatig deze pagina en Applepiepieces.com in de gaten. De huidige Privacy Verklaring is bijgewerkt op 22-05-2018.
© 2015 - 2023 Applepiepieces | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel